Kommun / ort

Luleå

Adress

Cementvägen 8

Fastighetsbeteckning

Storheden 1:81

Total area

5 780 m²

Cementvägen 8

Luleå

Storheden 1:81

Fastighet belägen på Storheden. Hyresgäst inom fastigheten är PostNord.

Inger Niva

Affärsansvarig

0920-450 777

inger@np3fastigheter.se