Kommun / ort

Luleå

Adress

Cementvägen 8

Fastighetsbeteckning

Storheden 1:81

Total area

6 330 m²

Cementvägen 8

Luleå

Storheden 1:81

Fastighet belägen på Storheden. Hyresgäst inom fastigheten är PostNord.

Henrik Forsberg

Affärsansvarig

0920-450 777

henrik.forsberg@np3fastigheter.se