Kommun / ort

Luleå

Adress

Cementvägen 8

Fastighetsbeteckning

Storheden 1:81

Total area

6 330 m²

Cementvägen 8

Luleå

Storheden 1:81

Fastighet belägen på Storheden. Hyresgäst inom fastigheten är PostNord.

Marcus Carlsson

Affärsansvarig

070-537 48 68

marcus.carlsson@np3fastigheter.se