Kommun / ort

Nyköping

Adress

Gasverksvägen 3A

Fastighetsbeteckning

Svärdet 5

Total area

600 m²

Gasverksvägen 3A

Nyköping

Svärdet 5

Jens Lennefeldt

Affärsansvarig

070-723 72 22

jens.lennefeldt@np3fastigheter.se