Vasallen säljer handelsfastighet i Falun till NP3 Fastigheter

Det är nu klart att fastighetsutvecklingsbolaget Vasallen säljer en handelsfastighet i Östra dalregementet (I13) i Falun där Vasallen i samarbete med Sjaelsö utvecklar ett modernt handelsområde. Köparen är koncernen NP3 Fastigheter AB och tillträder den 1 oktober.

Vasallen säljer nu en handelsfastighet som omfattar cirka 12 000 kvadratmeter handelsyta till koncernen NP3 Fastigheter AB. Fastigheten ligger i Östra Dalregementet. Sjaelsö har svarat för projektutvecklingen och skapat ett modernt handelsområde på Vasallens sista kvarvarande regementsområde i Falun.

NP3 Fastigheter äger och förvaltar kommersiella fastigheter inom segmenten kontor, lager/logistik, industri och handel i norra Sverige.

– Vi riktar in oss helt på kommersiella fastigheter och vi vill vara en lokal aktör som värnar om norra Sverige och dess utveckling. Området ligger strategiskt bra för kommersiell verksamhet vilket ger stora möjligheter och tillväxtpotential för hyresgästerna, säger Andreas Nelvig, vd NP3 Fastigheter.

Vasallen sålde Dalregementet år 2005, och anlitade Sjaelsö för den fortsatta utvecklingen av Östra Dalregementet till ett handelsområde där Ö & B, Rusta, Jysk, Swedol, Granngården, Arken Zoo och från och med september även Lager70 kommer att ha verksamhet.

– Vasallens uppdrag är att förvärva, utveckla och sälja nedlagda försvarsfastigheter. I och med försäljningen så lämnar Vasallen nu Falun efter att tillsammans med Sjaelsö mycket framgångsrikt utvecklat de här fastigheterna till kommersiell verksamhet, säger Leif Rytter, vd Vasallen.

Försäljningen har genomförts med stöd av den finansiella rådgivaren Savills.