Långsiktiga visioner
istället för kortsiktiga drömmar

Vår affärsidé är i grunden väldigt enkel. Förvärva fastigheter som lever upp till höga förväntningar, attrahera starka och stabila hyresgäster och ha norra Sveriges nöjdaste hyresgäster av kommersiella lokaler.

 

Vi köper hellre rätt, än köper fort. Vi bygger förtroende gentemot marknaden genom att löpande ta in nytt kapital för att möta vår tillväxt. Vi lägger en stadig grund som vilar på kompetens och relationer för att upprätthålla vår position som en ledande aktör på fastighetsmarknaden i norra Sverige.

Ett sätt att skapa nöjda kunder är att se till att servicen fungerar. NP3 har valt en affärsmodell där fastigheternas löpande förvaltning sköts genom samarbetspartners, av vilka Fastighetssnabben är den största. Med partners som handhar förvaltningen kan vi fokusera på det affärsmässiga.

NP3 har tre enkla regler som vi arbetar efter:

  • Vara helt koncentrerade till norra Sverige.
  • Ha fullt fokus på kommersiella lokaler.
  • Prioritera fastigheter i lägen utanför stadskärnorna.