Användarvillkor

Tack för att du besöker NP3 Fastigheters webbplats www.np3fastigheter.se.

Nedan beskriver vi de regler som gäller vid användandet av den webbplats som tillhandahålls av NP3 Fastigheter AB (publ.).

NP3 Fastigheter AB (publ) förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor, och också att uppdatera eller ändra webbplatsen. Det som nedan skrivs om ansvaret för innehåll gäller alla sidor inklusive de s.k. objektspresentationerna där varje lokal presenteras i text och bild såväl på vår webbplats som i tillämpliga delar på externa marknadsplatser.

Du accepterar att NP3 Fastigheter använder tredjepartsleverantörer och hosting partners för att ge nödvändig hårdvara, mjukvara, nätverk, lagringsteknik och liknande teknik som krävs för att tillhandahålla olika typer av erbjudanden och tjänster. Se även vår integritetspolicy.

Rätt att använda material på webbplatsen m.m.

Materialet på webbplatsen kan vara skyddat enligt upphovsrättslagen. Det gäller t ex bilder och texter. Det är inte tillåtet att mångfaldiga, sprida eller på annat sätt tillgängliggöra upphovsrättskyddat material utan medgivande från rättighetsinnehavaren. Rättighetsinnehavaren kan vara NP3 Fastigheter eller annan vars material NP3 Fastigheter har köpt rättigheten att nyttja till vissa ändamål.

Ansvarsbegränsning

Allt material på webbplatsen är endast avsett som allmän information och inte rådgivning eller rekommendationer. Informationen är inte alltid uttömmande eller uppdaterad. Felskrivningar och tekniska brister kan tyvärr också förekomma.

NP3 Fastigheter ansvarar inte i något fall för skada som direkt eller indirekt orsakats av användningen av webbplatsen.

NP3 Fastigheter ansvarar inte för länkar från webbplatsen till externa webbplatser eller för de externa webbplatsernas innehåll eller funktionalitet.

För frågor kring villkoren, kontakta NP3 Fastigheter:

Markus Häggberg

E-post: markus.haggberg@np3fastigheter.se