Leverantörer

För att säkerhetsställa att er faktura till oss blir hanterad och betald i tid är det viktigt att ni skickar fakturan på rätt sätt samt anger beställare och referensmärkning på fakturan.

Märk fakturan med referens

Vi har skärpt våra rutiner och kräver att ni som leverantör anger en beställare samt en referensmärkning på fakturan.

Vår referens ser ut enligt nedan:
Beställare: För- och efternamn
Referens: Konto – Fastighetsnummer
(exempel 4320-2712, se fastighetslista per affärsområde för rätt fastighetsnummer)

Vid om- och nybyggnadsprojekt ska en projektreferens anges. Vänligen be beställaren om rätt referensmärkning.

Elektronisk fakturahantering

Då vi har övergått till elektronisk fakturahantering så ber vi er som leverantör att i första hand skicka elektroniska fakturor till oss.
Vi ber er därför kontakta den VAN-operatör ni anlitar och be dem göra uppsättningen enligt nedan.

E-faktura adress (GLN):     xxxxxxxxxx (mottagarens org.nr utan bindestreck, se kolumn 2 i filen ”Mottagarkod bolag”)
VAN-operatör:                   Tieto
Format:                               Svefaktura 1.0

PDF-faktura via mail

Om ni saknar möjlighet att skicka elektroniska fakturor kan vi även ta mot PDF-fakturor via mail enligt nedan.
OBS! Vi kan enbart ta emot en faktura med bilagor i varje enskild PDF. Flera PDF-filer kan bifogas i samma mail

PDF-fakturan ska vara adresserad enligt nedan:

Bolagets namn AB
NP3 7365XXXXXXX (se filen ”Mottagarkod bolag”)
Box 171
831 22 Östersund

PDF fakturor skickas till:  faktura@np3fastigheter.se

Övrig information

För att fakturan ska bli hanterad är det mycket viktigt att NP3 736xxxxxxxxx (se filen ”Mottagarkod bolag”) anges på fakturan. Endast fakturor ska skickas enligt ovan.
All annan post skall skickas till ordinarie adress:

Bolagets namn AB
c/o NP3 Fastigheter AB
Box 12
851 02 Sundsvall

Vid frågor är ni välkomna att kontakta:

Marie Karlstedt, förvaltningsadministratör

marie.karlstedt@np3fastigheter.se
Tfn 063-14 14 85