Rutiner för leverantörsfakturor

Från och med 1 juni 2016 tar vi inte emot pappersfakturor.
Skicka fakturor till oss via e-post på följande adress; faktura@np3fastigheter.se.
Detta gäller leverantörer till alla bolag inom NP3 koncernen.
Viktigt att det skickas en faktura per mail, och fakturan bifogas i PDF-format. Har fakturan bilagor måste de skickas i samma PDF-fil som fakturan.

Alla fakturor ska vara märkta med kontonummer, fastighet och rätt bolagsnamn i adressfältet, ange alltid beställarens namn. I fastighetslistorna till höger hittar ni fastighetsnummer och bolag.

Ex:

Bolaget xx
c/o Fastighetssnabben AB
Box 1449
801 39 Gävle

konto – fastighet (uppgift fås vid beställningstillfället)

Fakturor som saknar märkning kommer att skickas tillbaka och vi kan inte garantera betalning i tid. Eventuella anspråk på dröjsmålsränta kommer att avslås.

Vid frågor är ni välkomna att ringa till Kristin Persson på 010-130 86 42eller maila till kristin.persson@fastighetssnabben.se.