Leverantörer

Vi övergår till fullt integrerad elektronisk fakturahantering fr.o.m.
1 januari 2019

Detta påverkar såväl moderbolag som samtliga dotterbolag och vi ber er se över era inställningar på samtliga våra bolag som finns i PDF dokumentet ”Mottagarkod bolag”.

Referens

För att optimera vår process ytterligare kommer vi att skärpa våra rutiner kring kravet på att vår referens anges på fakturan. Vår referens kommer att se ut enligt nedan:

Namn på beställaren
Konto – Fastighetsnummer (se fastighetslista per affärsområde)

Elektroniska fakturor

Vi ber er kontakta den VAN-operatör ni anlitar och be dem göra uppsättningen enligt nedan.

E-faktura adress (GLN):     xxxxxxxxxx
(mottagarens org.nr utan bindestreck, se kolumn 2 i bilaga ”Mottagarkod bolag”)
VAN-operatör:                   Tieto
Format:                               Svefaktura 1.0

PDF-faktura via mail

Om Ni saknar möjlighet att skicka elektroniska fakturor kan vi även ta mot PDF-fakturor via mail enligt nedan.
OBS! Vi kan enbart ta emot en faktura med bilagor i varje enskild PDF. Flera PDF-filer kan bifogas i samma mail

PDF-fakturan ska vara adresserad enligt nedan:

Bolagets namn AB
NP3 7365XXXXXXX (se ”Mottagarkod bolag”)
Box 171
831 22 Östersund

PDF fakturor skickas till:  faktura@np3fastigheter.se

Övrig information

För att fakturan ska bli hanterad är det mycket viktigt att NP3 736xxxxxxxxx (se ”Mottagarkod bolag”) anges på fakturan. Endast fakturor ska skickas enligt ovan.
All annan post skall skickas till ordinarie adress:

Bolagets namn AB
c/o NP3 Fastigheter AB
Box 12
851 02 Sundsvall

Vid frågor är ni välkomna att kontakta:

Marie Karlstedt, förvaltningsadministratör

marie.karlstedt@np3fastigheter.se
Tfn 063-14 14 85