Integritetspolicy

NP3 Fastigheter AB (publ) behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Allmänt

NP3 behandlar hyresgäster, spekulanter och övriga personers personuppgifter i olika dataregister. Den som registreras ska före registreringen normalt tillfrågas om denne samtycker till att uppgifterna behandlas i enlighet med Integritetspolicyn.

I viss utsträckning är dock registrering och behandling av personuppgifter nödvändig och önskvärd även om den registrerade inte lämnat något särskilt samtycke. Det kan t ex vara nödvändigt för att NP3 Fastigheter skall kunna fullgöra avtal och skyldigheter enligt lag. För sådan registrering och behandling, som enligt GDPR är tillåten utan samtycke från den registrerade, efterfrågas inget särskilt samtycke.

Ändamålet med behandlingen

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är i första hand för att administrera kontaktregister eller för att fullgöra ingångna avtal eller åtgärder som begärts innan ett avtal träffats.

Behandling av uppgifter sker också för att NP3 ska kunna dokumentera t.ex konversationer mellan hyresgäst och NP3.

Se ändamål i respektive tabell.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, strukturering, lagring, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

NP3 Fastigheter AB (publ), Org.nr 556749-1963 med adress Box 12, 151 02 Sundsvall.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och i vilket ändamål (varför)?

Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av personuppgifter

Hantera intresseanmälan för lokal.

 • Mottagande av intresseanmälning.
 • Kommunikation kring visning.
 • Namn
 • Kontaktuppgifter (e-post och telefonnummer).
 • Ev. anteckningar du själv väljer att lämna.
 • Ev. anteckningar från NP3 ang. processen för intresseanmälan.
Laglig grund: Berättigat intresse. Denna insamling personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra och behandla en intresseanmälan. Om uppgifterna inte lämnas kan vi inte gå vidare i processen för intresseanmälan.
Lagringsperiod: Till dess att avtal tecknats eller intresse ej längre är aktuellt.

 

Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av personuppgifter

Hantera en uthyrning och tecknande av hyresavtal.
 • Hyresavisering och insamling av kontaktuppgifter.
 • Identifikationskontroll.
 • Kreditupplysningar från Creditsafe.
 • Namn
 • Personnummer, samordningsnummer eller motsvarande.
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
 • Kreditupplysningar och andra uppgifter från t.ex kronofogden eller inkassobolag.
 • Uppgift om ev. borgensman.
Laglig grund: Fullgörande av hyresavtal. Denna insamling personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt hyresavtalet och annat som hör till den löpnade förvaltningen. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför avbryta uthyrningsprocessen.
Lagringsperiod: Till dess att hyresavtalet upphört och därefter 36 månader i syfte att kunna hantera eventuell historik. Uppgifter som finns i bokföringsmaterial sparas sju år inklusive innevarande år. Namn, person-, samordningsnummer och avflyttningsdatum sparas två år.

 

Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av personuppgifter

Administrera och upprätthålla parternas skyldigheter i hyresförhållandet, grundat på hyresavtalet. Därutöver finns ett berättigat ändamål att erbjuda tjänster och service utöver vad som reglerats i hyresavtalet.
 • Hantering av service- och felanmälan.
 • Passageloggar och elektroniska nyckelsystem.
 • Betalningsförsummelser.
 • Uppgifter om andrahandsuthyrningar och överlåtelser.
 • Namn
 • Personnummer, samordningsnummer eller motsvarande.
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
Laglig grund: Fullgörande av hyresavtal och berättigat intresse. Denna insamling av personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt hyresavtalet och annat som hör till den löpnade förvaltningen.
Lagringsperiod: Till dess att hyresavtalet upphört och därefter 36 månader för att kunna hantera historik. Personuppgifter som ej är relevanta eller blivit inaktuella raderas eller uppdateras löpande.

 

Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av personuppgifter

Hantering vid upphörande av hyresavtal.
 • Bevaka kvarstående rättsliga anspråk.
 • Namn
 • Personnummer, samordningsnummer eller motsvarande.
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
 • Uppgift om ev. borgensman.
Laglig grund: Hyresavtal samt fullgörande av rättsliga förpliktelser. Denna insamling av personuppgifter krävs för att vi ska kunna bevaka kvarstående rättsliga anspråk och följa de lagkrav som finns t.ex bokföringslagen.
Lagringsperiod: Efter hyresavtalet upphört och därefter 36 månader i syfte att kunna hantera eventuell historik. Uppgifter som finns i bokföringsmaterial sparas sju år inklusive innevarande år. Namn, person-, samordningsnummer och avflyttningsdatum sparas två år.

 

Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av personuppgifter

För att kunna genomföra och hantera deltagande i event och tävlingar.
 • Kommunikation före och efter deltagande i en tävling eller ett event (t.ex. bekräftelse på anmälningar).
 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
 • Personnummer
Laglig grund: Berättigat intresse. Denna insamling av personuppgifter är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera ditt deltagande i event och/eller tävlingar.
Lagringsperiod: Under tiden tävlingen pågår. För event/inbjudningar är lagringsperioden så länge eventet är återkommande.

 

Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av personuppgifter

För att kunna maila pressmeddelanden och finansiella rapporter.
 • Lagring av e-post
 • E-post
Laglig grund: Berättigat intresse. Denna insamling av personuppgifter är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av utskick av pressmeddelanden och finansiella rapporter.
Lagringsperiod: Så länge du är anmäld att få utskick. Avanmälan görs via vår hemsida.

 

Cookies

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medanandra förbättrar tjänsterna för dig. Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. På www.np3fastigheter.se använder vi följande cookies:

Namn

Beskrivning

Lagringstid

PHPSESSID

Identifierar sessionen på servern för att hålla samman besökarens besök på webbplatsen.

Löper ut automatiskt när du stänger webbläsaren.

cookie_notice_accepted

Döljer cookie-notisen. Cookien sätts för att dölja notisen vid nästa besök. Innehåller inga personuppgifter.

1 månad från godkännande i cookie-notisen.

wp-settings-[ID]

Används av wordpress för att anpassa admingränssnittet, och eventuellt även webbplatsens gränssnitt.

1 år efter inloggning.

wp-settings-time-[ID]

Används av wordpress för att anpassa admingränssnittet, och eventuellt även webbplatsens gränssnitt.

1 år efter inloggning.

wordpress_test_cookie

Används för att testa om cookies är aktiverat. Innehåller inga personuppgifter.

Löper ut automatiskt när du stänger webbläsaren.

wordpress_sec_

Används för inloggade användare över säker anslutning.

Löper ut automatiskt när du stänger webbläsaren.

wordpress_logged_in_

Används för att indikera när användaren är inloggad, och vem det är.

Löper ut automatiskt när du stänger webbläsaren.

Cookies från tredje part

Även vissa cookies från tredje part används på denna webbplats. Sådana tredjepartscookies används främst för att förbättra din användarupplevelse.

 • Google Analytics Investis Sweden AB

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

 • Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.
 • Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Vi kan komma att överföra till eller dela din information med utvalda tredje parter. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Dina personuppgifter kan till exempel komma att delas till:

 • Kreditupplysningsföretag och leverantörer av liknande tjänster i syfte att bedöma din kreditvärdighet.
 • Externa samarbetspartners t.ex fastighetsförvaltare.
 • Leverantörer av t.ex el, bredband och larm.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och att alla våra egna IT- system finns inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål i tabellerna.

Rätt att begära registerutdrag

Privatpersoner har rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter om dig som NP3 Fastigheter behandlar. Registerutdrag är kostnadsfritt en gång per år/person. Du kan också begära att uppgifter tas bort eller ändras om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga.

En begäran om registerutdrag mailas till info@np3fastigheter.se.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada).

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på www.np3fastigheter.se.

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?

Maila till: info@np3fastigheter.se